Cumhurbaşkanı Radev'den Çevre Kanunundaki Düzenlemelere Veto

09.08.2017 - 11:04

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, çevre ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili yapılan idari cezalandırmaların temyizinde ikinci mercinin kaldırılmasının öngörüldüğü düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi için Parlamento’ya sevk etti.

Cumhurbaşkanı Radev’e göre çevrenin korunması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek için devlet, yalnız çevrenin korunmasına yönelik düzenlemeler değil, tedbirlerin uygulanamsında etkili bir denetim yapmakla mükelleftir.

İkinci mercinin kaldırılması için sunulan gerekçe, ulusal düzeyde stratejik önem taşıyan projelerin daha süratli olarak gerçekleştirilmesinden ibarettir.

Çevre mevzuatı tedbirlere dayalıdır. Amaç, telafi edilemez ekolojik olayların meydaha gelmesini önlemektir. Dolayısıyla iki mercili yargı sistemi bunun bir nevi garantisidir. 

 

 

Paylaş