Kütüphane

Bulgaristan Türk Şiiri (iki cilt)
“Bulgaristan’da Türk Varlığı ve Nüfusu” Adlı Kitap...
İrfan Yüklü Yeni Bir Esere Dair
İçimdeki Kelebek
Bu araştırma kırk yıldan fazla süren bir çalışmanın ürünü. Bu eserde, Bulgaristan’daki Türklerin edebiyatının başlangıç...
Bulgaristan’ın Eski Cuma (Tırgovişte) ilinde dünyaya gelen Dr. Bülent Yıldırım’ın yazdığı “Bulgaristan’da Türk Varlığı v...
Yazılı sermaye hazinemize yeni bir inci eklendi. Elime geçen ilk 30 kitabı en başta o an birlikte bulunduğumuz dernekçi...
1996 doğumlu Hatice Durgud'un ilk şiir kitabıdır. İçimdeki kelebek çırpınıyor Çırpındıkça canımı acıtıyor Sebebi çaresiz...
KİTABIN ÖNSÖZÜ'NDEN  Bu kitabı, daha üniversiteyi bitirirken çalışmaya başladığım “Yeni Işık” gazetesi ile ilgili anılar...
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Doç. Dr. İbrahim Yalımov’un “Bulgaristan Türk Topluluğunun Etnokültürel ve Dinsel...
Bulgaristan’daki Türk-İslam Sanatını inceleyen Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu’nun hazırladığı bu eserde Bulgaristan’daki Tü...
Bugünkü Bulgaristan sınırları içinde bulunan ve Tuna Nehri'nin güney kıyısında yer alan Rusçuk, Ortaçağ'da kalesi ve lim...
Araştırmacı Bilal N. Şimşir, işte böylesine eski ve hala güncel bir konuyu "Bulgaristan Türkleri" adlı bu yapıtta bütün...
Müellifler:  Emine Halil Fikriye Mehmet Günel Fadli  Yardımcı Ders Kitabı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın РД 09-902/06.07...

Sayfalar