Şumnu Üniversitesinden 7 Akademisyen Türk Tarih Kongresi'ne Katıldı

09.10.2018 - 12:05

1-5 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da Green Park Oteli’nde düzenlenen 18.Türk Tarih Kongresi'ne Şumnu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 7 öğretim üyesi bildiri ile katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Menent Şukrieva ve Öğretim Görevlisi Bülent Kırcalı “Açılışından Kapanışına kadar Bulgaristan Türklerinin Önemli Kültür Müesseselerinden Şumnu Devlet Türk Estrat Tiyatrosu” adlı bildiriyi bol bol fotoğraflar sergileyerek sundu.

Dr. Öğr. Üyesi Nevriye Çufadar’ın tebliğ konusu “Bulgaristan’da Türk Halkbilim Çalışmaları – Gelecek Neslin Eğitim ve Kültür Temeli”.

Dr. Öğr. Üyesi Embiye Kazimova “Osmanlı Döneminde Bulgarca Yazılan Türkçe Ders Kitapları” adlı bildirisi ile katılım gösterdi.

Doç. Dr. Meryem Salim ve Araştırma Görevlisi Alcan ortak hazırladıkları “Belgeler Işığında Kuruluştan Nahiye/ Kara Merkezi Oluşlarına Kadar Eski Cuma ve Osmanpazarı Tarihleri” ile katıldılar.

Dr. Öğr. Üyesi Vejdi Hasan “Şumnu’da Kurulan Osmanlı Askeri Hastane” adlı bildiriyi sundu

Dr. Öğr. Üyesi Memiş Merdan da “Bulgar Tarihçilerinin Araştırmalarında Türkiye’nin 1930’lu Yıllardaki Balkanlar Politikası: Ana Sorunlar ve Vurgular” adlı tebliğ ile katıldı.

Şumnu Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan heyet, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs'ü, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Refik Turan'ı ve Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Bilal Çakıcı'yı ziyaret etti.

Yaklaşık 800 katılımcının yer aldığı kongrede Şumnu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri Türk ve yabancı çok sayıda akademisyen ile temaslarda bulundular.  

 

Paylaş